Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητέ Υποψήφιε,

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις»  ιδρύθηκε το 2018 και είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Ακαδημαϊκού τίτλου στο γνωστικό αυτό πεδίο.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών τους δεξιοτήτων, στο απαιτητικό και δυναμικό πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό και γνωσιακό υπόβαθρο, όπως για παράδειγμα οικονομολόγους, νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, διεθνολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. 
Απευθύνεται επίσης σε σημερινά ή μελλοντικά στελέχη εθνικών δημόσιων οργανισμών και φορέων, όπως για παράδειγμα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, διεθνών οργανισμών, και σε όλους αυτούς που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν το επιχειρηματικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις προκλήσεις του σύγχρονου, διεθνοποιημένου, πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και δεξιότητες και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε δημόσιους και διεθνείς  οργανισμούς και εθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις ως στελέχη, σύμβουλοι, ή εξειδικευμένοι λειτουργοί.

Αν στοχεύετε και επιθυμείτε την επιτυχία και τη διάκριση στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία, τότε αξίζει να επενδύσετε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα είναι χαρά μας να είσαστε ένας/μία από τους πτυχιούχους του Προγράμματός μας.

Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος
Διευθυντής του Προγράμματος