Οδηγός Σπουδών

Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις προσφέρει:

→ Τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών [τρία (3) τρίμηνα σπουδών]

→ Τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών [έξι (6) τρίμηνα σπουδών]

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις απαιτείται:

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα).
  • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

POSTGRADUATE PROSPECTUS