Ελένη Μαρία Καλαφάτη | Σειρά 2019

"Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μέσα από το πρόγραμμα αποκτώνται γνώσεις, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων ήδη από τον πρώτο μήνα των σπουδών τους. Ο άρτιος, διεπιστημονικός, σχεδιασμός των μαθημάτων από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με το πραγματικό ενδιαφέρον που αυτοί επιδεικνύουν για τους φοιτητές, καταστούν το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις κορυφαία επιλογή σπουδών.

Η συνολική εμπειρία μου από το πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε μου προσδοκία. Όχι μόνο έλαβα πολύτιμες γνώσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου εξέλιξη, αλλά είχα επίσης την ευκαιρία να εκπροσωπήσω το ΟΠΑ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα διαπραγματεύσεων (TNC), όπου διεύρυνα ακόμα περισσότερο τους διαπραγματευτικούς μου ορίζοντες και τον κύκλο των επαφών μου. Συστήνω το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις ανεπιφύλακτα!"