Ελεάννα Χρυσανθοπούλου | Σειρά 2021

"Θα ήθελα να μοιραστώ τη μεγάλη ικανοποίηση που έλαβα ως φοιτήτρια από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδασκαλία και οι γνώσεις που αποκόμισα υπήρξαν για μένα καθοριστικής σημασίας, προσφέροντάς μου έμπνευση και καλλιεργώντας το έδαφος για τη συνέχιση των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο. Σας είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Η δομή του προγράμματος, καθώς και η επιλογή των μαθημάτων ήταν τέτοια ώστε η γνώση επί του αντικειμένου υπήρξε σφαιρική και πολύπλευρη, προσφέροντας πληθώρα επιλογών στη μετέπειτα πορεία μου. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές του τμήματος , όλοι τους αξιόλογοι με εξαιρετικές διδασκαλίες, συνέπεια και υπευθυνότητα. Θέλω να τονίσω επίσης τη μεγάλη θετική έκπληξη που βίωσα από τη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος από τις πρώτες κιόλας ημέρες της φοίτησης μου και το αμέριστο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης μου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για τις ιδιαίτερες  πρωτοβουλίες του προγράμματος, όπως το «The Negotiation Challenge», τις προσκλήσεις σε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, καθώς και τα πολύ βοηθητικά σεμινάρια που συμπλήρωσαν την θετική μου εικόνα για το πρόγραμμα."