Ζούμπος Βασίλειος | Σειρά 2019

"Το Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, το μοναδικό πρόγραμμα στον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα, συνδυάζει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις, μέσα από μια ομάδα υψηλού κύρους ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου.

Η γνώση, η εμπειρία, το networking και η υψηλή εξειδίκευση με βοήθησαν να καλλιεργήσω περισσότερο την αναλυτική και κριτική μου σκέψη, καθώς και τη διεπιστημονική προσέγγιση σε τομείς όπως η παγκόσμια πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς σχέσεις, αντιλαμβάνοντας τη σημασία της διαπραγμάτευσης στα πεδία αυτά."