Καρλατήρας Γεώργιος | Σειρά 2019

"Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών με διεπιστημονικό χαρακτήρα, απευθυνόμενο σε πτυχιούχους προερχόμενους από ευρεία δέσμη επιστημών. Η σωστά διαρθρωμένη μορφή του, η πρωτοτυπία του περιεχομένου, το υψηλό επίπεδο σπουδών και οι εγνωσμένου κύρους καθηγητές είναι μερικά από τα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και αποτελούν σημαντικό κίνητρο για κάθε υποψήφιο.

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, μπορώ μετά βεβαιότητας να πω πως η εμπειρία μου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ειδικότερα, το επίπεδο σπουδών ήταν εφάμιλλο της φήμης και του κύρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όντας υψηλότατο, καθώς επίσης και το σύνολο των μαθημάτων άρμοζε επακριβώς σε όσα θα αξίωνε να διδαχθεί και να αποκομίσει ένας φοιτητής που το επέλεξε. Τέλος, αξίζει να σημειωθούν το ενδιαφέρον και η αρωγή των διδασκόντων και ιδιαιτέρως του διευθυντή του προγράμματος, ο οποίος ήταν πάντα παρών και διαθέσιμος σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανέκυπτε, δίνοντας άμεσα λύση χωρίς χρονοτριβή."