Κουτέρης Βασίλειος | Σειρά 2019

Γιατί κάποιος να επιλέξει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

"Γιατί είναι καινοτόμο και  διαφορετικό - Συνδυάζει θεωρία διεθνών Σχέσεων και Οικονομική Ανάλυση. Θεωρητικό και πρακτικό στοιχείο - Εμπεριέχει διεπιστημονικό πνεύμα - Δεν είναι μονοδιάστατο δεν έχει συγκεκριμένη σχολή σκέψης, εμπεριέχει διαφορετικές - Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες μέσα από τα μαθήματα που διδάσκει και εμφανίζει αναλύσεις που δεν μπορείς να βρεις εύκολα στο διαδίκτυο - Καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση - Μεγαλη εκτίμηση και θαυμασμό στο ΟΠΑ από τους επαγγελματικούς χώρους - Η εμπειρία ήταν άριστη - Οι καθηγητές έχουν γνώση σε βάθος του αντικειμένου που διδάσκουν"