ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το Π. Μ. Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.
 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ3323/10-08-2018
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ5248Β/23-11-2018

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.