• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφία Ακαδημαϊκής Αριστείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων της για την υποστήριξη και κατάρτιση της Νέας Γενιάς, καθώς και την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας,
συνεργάζεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές και χορηγεί υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας σε φοιτητή/φοιτήτρια του ΠΜΣ,
συνολικού ύψους 4.200€


Yποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Το ΊΚΥ χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΥ για περισσότερες πληροφορίες (www.iky.gr)


Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων [ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ]

Oι φοιτητές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ