Γιώργος Καραμπάτος | Σειρά 2019

"Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό και ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των καθηγητών και των εισηγητών είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός για την εποχή μας και το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί για εμένα πολύ σημαντική εμπειρία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα των μαθημάτων, από την εξειδίκευση και τεχνογνωσία των εισηγητών καθώς και από τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σημαντικά θέματα της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ενεργειακής Αγοράς. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου του κορονοϊού το πρόγραμμα αυτό συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα πραγματοποιώντας τις διαλέξεις των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες."