Λευκοθέα Χόντου | Σειρά 2019

"Μελετώντας την πολιτική, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα αντιλαμβάνεσαι την κατεύθυνση και την εξέλιξη του ενεργειακού κλάδου. Επίσης τα περιβαλλοντικά ζήτημα θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα τα επόμενα χρονιά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των απρόβλεπτων συνέπειων που θα υποστούμε. Η οικονομική γνώση που σου παρέχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η κριτική σκέψη, οι νομικές και πολίτικες πτυχές του, προσφέρουν πολύπλευρη αντίληψη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα. Θεωρώ ότι είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σου προσφέρει γνώσεις ώστε να μπορέσεις να κατευθυνθείς και να εξειδικευτείς επαγγελματικά. Αλλά και να εξελίξεις το ακαδημαϊκό σου επίπεδο, σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα που θα σε καθιστούν ανταγωνιστικό.

Είναι ένα διευρυμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με πολύπλευρη γνώση. Μας έχει προσφέρει ήδη αρκετές γνώσεις για τον Ενεργειακό κλάδο, για το Περιβάλλον για την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές και νομικές πτυχές. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την εξέλιξη της επιστημονικής κατάρτισης. Ο ενεργειακός τομέας είναι διαρκώς εξελισσόμενος ενώ τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ άλλοτε. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προωθεί  ιδιαίτερα την κριτική σκέψη και την κατανόηση της βαθύτερης ουσίας των θεμάτων. Για μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση θα ήταν εύλογο να υπάρχουν και κάποια μαθήματα διοικητικά. Η Διοίκηση των ενεργειακών μονάδων καθώς και μαθήματα διαχείρισης κίνδυνου θα καθιστούσαν το μεταπτυχιακό ακόμα πιο ανταγωνιστικό."