ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Α-Λ ΣΤΙΣ 14/12/2017 & 11/1/2018