ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ