ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μ-Ω)

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διάλεξη αναπλήρωσης στο μάθημα ''Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής'' 1ου ετους (για το τμήμα Μ-Ω) την επόμενη εβδομάδα.

Παρασκευή 29/11 και ώρα 3-5μμ στην αιθουσα Δ23.