Διοικητικό Προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γκαλίτσιου Κατερίνα Αναπλ. Γραμματέας gkalikate@aueb.gr 2108203300
Καρτέρη Σταυρούλα Υπάλληλος Γραμματείας vivian@aueb.gr 2108203194
Μητροπούλου Ανθoύλα Υπάλληλος Γραμματείας amit@aueb.gr 2108203302