ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ "