Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος