ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως τα σημερινά μαθήματα Μακροοικονομικής (Α-Λ) που ήταν προγραμματισμένο για τις 1-3 στο Δο

καθώς και η Διαχείριση Κινδύνων στις 3-5 στη Α23, δε θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα κύριου Γεωργούτσου.