ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Επίκουρου Καθηγητή κύριου Σάκκα Αθανάσιου,

Οι αναπληρώσεις των διαλέξεων του μαθήματος 2ου εξαμήνου Μικροοικονομικής Θεωρίας 1 θα πραγματοποιηθούν στις  4/5/2022 , 11/5/2022 και 18/5/2022 , 1.00μ.μ. -  3.00μ.μ  στην αίθουσα Δ23.