ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Καθηγητή κύριου Γεωργούτσου,

Σας ενημερώνουμε πως θα υπάρξει αναπλήρωση του μαθήματος "ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-Λ" με Καθηγητή τον κύριο Γεωργούτσο

την Τρίτη 3/5/20222 5-7 στο Αμφιθέατρο Δ24.