ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του ΚαΘηγητή κύριου Γεωργούτσου,

Σας πληροφορούμε πως θα υπάρξει αναπλήρωση του μαθήματος "Διαχείριση Κινδύνων" και με Καθηγητή τον κύριο Γεωργούτσο

την Τετάρτη 4/5/2022 9-11 στην αίθουσα Υ1.