Ημέρα Καριέρας Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διοργανώνει Ημέρα Καριέρας, την Παρασκευή 27/5/2022 και ώρα 10-14 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12/5/2022.

https://forms.office.com/r/GP7U8GN3k2