ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Α-Λ&Μ-Ω

Εκ μέρους του Καθηγητή κύριου Γεωργούτσου,

σας ενημερώνουμε πως θα πραγματοποιηθεί πρόοδο στο μάθημα "Μακροοικονομική Α-Λ & Μ-Ω"

την Πέμππτη 19/5/2022 7-9 και στα Αμφιθέατρα Α & Β