Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος μερικής φοίτησης ορίζονται στα 6.900 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Για το ακαδ.έτος 2021-2022 η καταβολή θα γίνει ως εξής:

1.800 €

Ιούλιος 2021 με την αποδοχή της προσφερόμενης θέσης

1.800 €

Οκτώβριος 2021

1.800 €

Ιανουάριος 2022

1.500 €

Απρίλιος 2022

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.