Υποδομές

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία τους στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33. 

Επιπλέον οι φοιτητές του τμήματος έχουν στη διάθεσή τους τις κεντρικές υποδομές του Πανεπιστημίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό αίθουσες και αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο και το Κέντρο Υπολογιστών.

Στους χώρους του Πανεπιστημίου λειτουργούν επίσης το Γραφείο Διασύνδεσης, η Φοιτητική Λέσχη, ενώ δραστηριοποιούνται ομάδες εθελοντικές, αθλητικές και πολιτιστικές. Προσφέρεται επίσης πρόσβαση σε ειδική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, σύνδεση με ψηφιακές βιβλιοθήκες, πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική γραμματεία, σύνδεση από απόσταση σε όλες τις προηγούμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Υποδομές του ΟΠΑ

Στη διάθεση των φοιτητών είναι επίσης και 2 ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, κατάλληλα εξοπλισμένα να φιλοξενήσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.