Μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  • Ελληνικά
  • English

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του μαθήματος: (α) η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων των νέων αυτών μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, (β) η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, δημιουργία αξίας, personalization, content marketing, θέματα τιμολόγησης, επικοινωνία μέσω Google adwords, Ad formats, Search Engine Optimization, e-mailing, affiliation, εναλλακτικά δίκτυα, πολυ-καναλική διανομή, e-retailing, web 2.0,  χρήση, οφέλη, δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων για επιχειρήσεις, mobile marketing, iδιωτικότητα, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, Web metrics.