Πρόγραμμα 1ου διμήνου τμήματος μερικής φοίτησης, σειρά 2019-2021

Το πρόγραμμα του 1ου διμήνου μαθημάτων για το τμήμα μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τα "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ" με διδάσκοντα τον Αν.Καθηγητή κο Κ.Ήντουνα και "Συμπεριφορά Καταναλωτή" με τον Καθηγητή κο Γ.Μπάλτα.

Δείτε αναλυτικά τις ώρες εδώ.