Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης προσφέρει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που θεμελιώνεται:

  • Στη συστηματική επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και ημερίδες
  • Στις διπλωματικές εργασίες, εφαρμοσμένες σε πραγματικά προβλήματα ελληνικών επιχειρήσεων,
  • Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
  • Στη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της εφαρμογής πρωτότυπων εκπαιδευτικών μεθόδων και δράσεων, όπως παίγνια προσομοίωσης, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα.

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των μαθημάτων στο δεξί  πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησης στο τμήμα Πλήρους Φοίτησης υπάρχουν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος.