Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος πλήρους φοίτησης ορίζονται στα 6.250 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.