Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος πλήρους φοίτησης ορίζονται στα 6.250 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι δόσεις έχουν ως εξής:

1.800 €

Ιούλιος 2021 με την αποδοχή της προσφερόμενης θέσης

1.800 €

Οκτώβριος 2021

1.800 €

Ιανουάριος 2022

850 €

Απρίλιος 2022

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο.