Υποδομές & Υπηρεσίες

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία τους στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επί των οδών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33. 

Προσφέρεται επίσης πρόσβαση σε ειδική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, σύνδεση με ψηφιακές βιβλιοθήκες, πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική γραμματεία, σύνδεση από απόσταση σε όλες τις προηγούμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στη διάθεση των φοιτητών είναι επίσης και 2 ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, κατάλληλα εξοπλισμένα να φιλοξενήσουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Επιπλέον οι φοιτητές του τμήματος έχουν στη διάθεσή τους τις κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.