Πρόγραμμα 3ου διμήνου για το τμήμα πλήρους φοίτησης

Το 3ο δίμηνο μαθημάτων για το τμήμα πλήρους φοίτησης 2018-2019, περιλαμβάνει τα μαθήματα "Πολιτική Προϊόντος & Καινοτομίας" και "Στρατηγικό Μάρκετινγκ".

Δείτε εδώ το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.