Διεθνής Καταξίωση του μεταπτυχιακού

Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα EDUNIVERSAL, για το έτος 2018, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας βρέθηκε εντός των 200 καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό κατέλαβε την 26η θέση στο επιστημονικό πεδίο του Μάρκετινγκ και το ελληνόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης κατέλαβε την 23η θέση στο επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας.

Η κατάταξη και η διάκριση αυτή αναδεικνύουν τον σταθερό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα αντικείμενα του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας.

Logo Eduniversal Best Masters Ranking