Επικοινωνία με τη γραμματεία

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.1774/19-3-2020 Απόφαση Πρύτανη, όπως διατηρήθηκε με την με αρ.πρωτ.2921/27-5-2020 Πράξη Πρύτανη, η επικοινωνία με τη γραμματεία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η δια ζώσης επικοινωνία μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Για αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών καλείτε στον αριθμό 2108203665.