Εξετάσεις 1ου διμήνου, τμήματα πλήρους και μερικής φοίτησης

 

  Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων των 2 μαθημάτων του 3ου διμήνου των τμημάτων μερικής και πλήρους φοίτησης του μεταπτυχιακού μας εδω.