Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από Τετάρτη 11/3/2020 και για χρονικό διάστημα 14 ημερών. 

Διαβάστε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.