Διάκριση για το μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας!

Άλλη μια διάκριση για το μεταπτυχιακό μας! Το τμήμα πλήρους φοίτησης και το τμήμα πλήρους φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό βρέθηκαν για άλλη μια χρονιά στα καλύτερα 200 τμήματα σύμφωνα με τις λίστες κατάταξης της Eduniversal για τα καλύτερα Masters & MBA προγράμματα. Η κατάταξη έγινε μεταξύ 5.416 προγραμμάτων σε 50 γνωστικά αντικείμενα σε 136 χώρες σε 9 γεωγραφικές ζώνες. Συγκεκριμένα, το τμήμα πλήρους φοίτησης κατετάγη 29ο στο γνωστικό αντικείμενο της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και το τμήμα πλήρους φοίτησης με διεθνή προσανατολισμό στη 25η θέση στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ στη Δυτ.Ευρώπη.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η έρευνα της Eduniversal είναι τα εξής 3:

  1. Η φήμη του προγράμματος: να είναι γνωστό και αναγνωρίσιμο από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς
  2. Ο πρώτος μισθός μετά την αποφοίτηση: η τοποθέτηση των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας
  3. Ικανοποίηση των φοιτητών: οι βελτιώσεις του προγράμματος βάσει της αξιολόγησης των φοιτητών