Έλενα Βελή, Απόφοιτη Πλήρους Φοίτησης 2015-16, Technology Strategy and Transformation Consultant at Deloitte

Είχα την τύχη να είμαι από τους πρώτους που αποφοίτησαν από το Μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό μου άνοιξε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, με ώθησε να αναπτύξω τις γνώσεις και τις δεξιότητες μου, ενώ μου προσέφερε εξαιρετικές εμπειρίες μέσα από την εμπλοκή μου σε προγράμματα όπως το EU-xcel, InnoJam++, κ.α. Οι άνθρωποι-πρότυπα που γνώρισα, οι στιγμές που έζησα, και τα συναισθήματα που ένιωσα σε αυτή τη διαδρομή, συνέβαλαν αποφασιστικά στην πορεία που έχω ακολουθήσει ως σήμερα.