Αριστείδης Δουβαράς, Απόφοιτος Πλήρους Φοίτησης 2016-17 , Product Owner | Sr.Data Scientist @ Deutsche Telekom

Το μεταπτυχιακό στην Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΟΠΑ ήταν ένα από τα καλύτερα βήματα για την επαγγελματική μου καριέρα. Όχι μόνο με επάνδρωσε με γνώσεις άμεσα συνυφασμένες με τις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και της σύγχρονής αγοράς εργασίας αλλά και μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω ένα ευρύ πεδίο γνώσεων διαφορετικών κλάδων με αποτέλεσμα να αναπτυχθώ σε ένα ανταγωνιστικό στέλεχος το οποίο σήμερα δραστηριοποιείται σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Όλα αυτά χάρη στο απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών και στην υψηλή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.