Βασίλης Βαρσάμης, Απόφοιτος Μερικής Φοίτησης 2018-20, Founder @ happyplants.gr

Συνιστώ ανεπιφύλακτα το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπικά όχι μόνο ξεπέρασε τις προσδοκίες μου όσον αφορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, αλλά ενθάρρυνε σημαντικά και τη δικτύωση μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και φορέων από τον κόσμο του επιχειρείν.

Η εμπειρία που απέκτησα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε ώστε πλέον να δραστηριοποιούμαι στο happy-plants.gr, την plant ecommerce startup που ξεκίνησα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το εν λόγω πρόγραμμα σε κάθε υποψήφιο.