ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ ΠΑΣΧΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την περίοδο των γιορτών η Γραμματεία του ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις 18, 19, 20 Απριλίου και ώρες 12.00-18.00 και στις 28 και 29 Απριλίου και ώρες 09:00 -15:00.

*Στις 18 Απριλίου η επικοινωνία/εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο μέσω email.