Προθεσμία υποβολής πτυχίου αγγλικών επιπέδου Γ1 ή Γ2 για τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική  κατά το ακαδ. έτος 2020-21 ότι η προθεσμία για την υποβολή του πτυχίου αγγλικών επιπέδου Γ1 ή Γ2 παρατείνεται έως τις 30/9/2020, λόγω της αναβολής των εξετάσεων για απόκτηση των εν λόγω τίτλων σπουδών που επέφερε ο COVID 19. Η μη προσκόμιση του εν λόγω τίτλου σπουδών έως την 30/9/2020 συνιστά λόγω απόρριψης του υποψηφίου από το ΠΜΣ.