Προκήρυξη νέων θέσεων για Υποψήφιους Διδάκτορες

Προκήρυξη νέων θέσεων Υ.Δ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων 6 Σεπτεμβρίου 2021. https://www.aueb.gr/el/news_archive/18