Αντεμισάρης Ελευθέριος, Οικονομικός Διευθυντής, Φυτώρια Αντεμισάρη, Αθήνα, απόφοιτος Part Time 2014-16

"Η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στη Χρηματοοικονομική Λογιστική αποδείχθηκε μια σημαντική προσωπική επένδυση, καθώς παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και εκτεταμένες γνώσεις για την αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και στρατηγική κάθε εταιρίας.Είναι ένα μεταπτυχιακό με μεγάλη αναγνώριση και ζήτηση στην αγορά εργασίας και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία."