Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Αναλυτής στη Διεύθυνση Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εμπορίας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, απόφοιτος full time 2005-06

"Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική με βοήθησε να  εμβαθύνω σημαντικά τις γνώσεις μου πάνω σε σύγχρονα θέματα της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής επιστήμης. Τόσο το επίπεδο οργάνωσης του οδηγού σπουδών όσο και το επίπεδο διδασκαλίας αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες επιτυχίας του Προγράμματος καθώς επικεντρώνονται σε σύγχρονα θέματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι γνώσεις που αποκόμισα με βοήθησαν σημαντικά στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία καθώς αποτέλεσαν την απαραίτητη βάση που χρειάστηκα για να καταφέρω να ανταπεξέλθω και να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις της εργασίας μου"