Έκτακτη Εξεταστική Ιανουαρίου 2015 - Δηλώσεις μαθημάτων και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Έκτακτη Εξεταστική Ιανουαρίου 2015 - Δηλώσεις μαθημάτων και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Ο.Π.Α. μπορείτε να βρείτε εδώ.