Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2014

Έκτακτη εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2014.

Πληροφορίες για την πτυχιακή εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2014 θα βρείτε στην ανακοίνωση της Πρυτανείας στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιου, εδώ.