Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 2017-2018 (Χειμερινή περίοδος)

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δείτε παρακάτω σχετική ανακοίνωση για αιτήσεις και για το σεμινάριο προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση.