Αιτήσεις Ορκωμοσίας

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00). 

Από τη Γραμματεία