Αλλαγή ωρών διδασκαλίας του μαθήματος "Διαπολιτισμική Επικοινωνία"

Αλλαγή ωρών διδασκαλίας του μαθήματος "Διαπολιτισμική Επικοινωνία"

Λόγω επικάλυψης δύο υποχρεωτικών μαθημάτων από τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που προσφέρει το τμήμα στο 8ο εξάμηνο σπουδών, το μάθημα του 8ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Επιχ. Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρ. Δυναμικού με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία» αλλάζει ώρα διδασκαλίας και θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 1-3 στην αίθουσα Α42 και κάθε Τετάρτη 5-7 στο αμφιθέατρο Β (νέο ωράριο).