Αναβολή μαθήματος "Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών" Πέμπτης 14/3/2013

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ" ΠΕΜΠΤΗΣ 14/3/2013

Το μάθημα "Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών" προγραμματισμένο για την Πέμπτη 14/3/2013 17:00-19:00, στην αίθουσα Α42 αναβάλλεται για λόγους υγείας του διδάσκοντα.

Απο το γραφείο του Διδάσκοντα